Alicja Olechowska

Imię i nazwisko: Alicja Olechowska
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Alicja Olechowska - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1956-10-02

Liczba glosow: 6395

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Grodzisk Mazowiecki

Okreg wyborczy: 20 Warszawa

Stan cywilny: wolny

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: technik budownictwa

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-10-02 (Data urodzenia)
- posłowie z 6395 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Grodzisk Mazowiecki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 20 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z technik budownictwa (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w październiku
- w 02 dniu miesiąca