Alojzy Lysko

Imię i nazwisko: Alojzy Lysko
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1942-02-15

Liczba glosow: 6581

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Bojszowy

Okreg wyborczy: 31 Katowice

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel gornictwa

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1942-02-15 (Data urodzenia)
- posłowie z 6581 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Bojszowy (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 31 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel gornictwa (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1942 roku
- w lutym
- w 15 dniu miesiąca