Andrzej Czuma

Imię i nazwisko: Andrzej Czuma
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2006-12-12

Data urodzenia: 1938-07-12

Liczba glosow: 2858

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Lublin

Okreg wyborczy: 19 Warszawa

Stan cywilny: wolny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2006-12-12 (Data slubowania)
- posłowie z 1938-07-12 (Data urodzenia)
- posłowie z 2858 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Lublin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 19 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1938 roku
- w lipcu
- w 12 dniu miesiąca