Andrzej Grzesik

Imię i nazwisko: Andrzej Grzesik
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Andrzej Grzesik - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1967-04-01

Liczba glosow: 9501

Lista: Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Miejsce urodzenia: Lubliniec

Okreg wyborczy: 28 Czestochowa

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: posel na Sejm RP

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1967-04-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 9501 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Lista)
- posłowie z Lubliniec (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 28 Czestochowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z posel na Sejm RP (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1967 roku
- w kwietniu
- w 01 dniu miesiąca