Andrzej Grzyb

Imię i nazwisko: Andrzej Grzyb
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Andrzej Grzyb - X kadencja 1989 - 1991
- Andrzej Grzyb - II kadencja 1993 - 1997
- Andrzej Grzyb - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1956-08-23

Liczba glosow: 7986

Lista: Polskiego Stronnictwa Ludowego

Miejsce urodzenia: Siedlikow

Okreg wyborczy: 36 Kalisz

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji, posel II kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inz. ogrodnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-08-23 (Data urodzenia)
- posłowie z 7986 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego (Lista)
- posłowie z Siedlikow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 36 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji, posel II kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inz. ogrodnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w sierpniu
- w 23 dniu miesiąca