Andrzej Klopotek

Imię i nazwisko: Andrzej Klopotek
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2006-05-12

Data urodzenia: 1959-02-12

Liczba glosow: 2338

Lista: Polskiego Stronnictwa Ludowego

Miejsce urodzenia: Sliwice

Okreg wyborczy: 5 Torun

Stan cywilny: wolny

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: kolejarz

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2006-05-12 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-02-12 (Data urodzenia)
- posłowie z 2338 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego (Lista)
- posłowie z Sliwice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 5 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z kolejarz (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w lutym
- w 12 dniu miesiąca