Andrzej Manka

Imię i nazwisko: Andrzej Manka
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Andrzej Manka - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1967-04-18

Liczba glosow: 10646

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Lublin

Okreg wyborczy: 6 Lublin

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1967-04-18 (Data urodzenia)
- posłowie z 10646 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Lublin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 6 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1967 roku
- w kwietniu
- w 18 dniu miesiąca