Andrzej Mikolaj Dera

Imię i nazwisko: Andrzej Mikolaj Dera
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1961-10-09

Liczba glosow: 7520

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Ostrow Wielkopolski

Okreg wyborczy: 36 Kalisz

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1961-10-09 (Data urodzenia)
- posłowie z 7520 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Ostrow Wielkopolski (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 36 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1961 roku
- w październiku
- w 09 dniu miesiąca