Andrzej Smirnow

Imię i nazwisko: Andrzej Smirnow
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Andrzej Smirnow - I kadencja 1991 - 1993
- Andrzej Smirnow - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1938-09-09

Liczba glosow: 10263

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 20 Warszawa

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel III kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1938-09-09 (Data urodzenia)
- posłowie z 10263 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 20 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1938 roku
- w wrześniu
- w 09 dniu miesiąca