Andrzej Walkowiak

Imię i nazwisko: Andrzej Walkowiak
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1961-01-21

Liczba glosow: 5203

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Bydgoszcz

Okreg wyborczy: 4 Bydgoszcz

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik administracji samorzadowej

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1961-01-21 (Data urodzenia)
- posłowie z 5203 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Bydgoszcz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 4 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik administracji samorzadowej (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1961 roku
- w styczniu
- w 21 dniu miesiąca