Anita Blochowiak

Imię i nazwisko: Anita Blochowiak
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Anita Blochowiak - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1973-07-11

Liczba glosow: 3451

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Pabianice

Okreg wyborczy: 11 Sieradz

Stan cywilny: wolny

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1973-07-11 (Data urodzenia)
- posłowie z 3451 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Pabianice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 11 Sieradz (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1973 roku
- w lipcu
- w 11 dniu miesiąca