Anna Pakula-Sacharczuk

Imię i nazwisko: Anna Pakula-Sacharczuk
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1956-10-08

Liczba glosow: 8675

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Plonsk

Okreg wyborczy: 23 Rzeszow

Stan cywilny: mezatka

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: filozof

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-10-08 (Data urodzenia)
- posłowie z 8675 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Plonsk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 23 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z filozof (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w październiku
- w 08 dniu miesiąca