Anna Paluch

Imię i nazwisko: Anna Paluch
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1960-03-31

Liczba glosow: 9547

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Nowy Targ

Okreg wyborczy: 14 Nowy Sacz

Stan cywilny: wolny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik samorzadowy

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1960-03-31 (Data urodzenia)
- posłowie z 9547 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Nowy Targ (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 14 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik samorzadowy (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1960 roku
- w marcu
- w 31 dniu miesiąca