Anna Sobecka

Imię i nazwisko: Anna Sobecka
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Anna Sobecka - III kadencja 1997 - 2001
- Anna Sobecka - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Ruch Ludowo-Narodowy

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1951-03-27

Liczba glosow: 13761

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Piotrkow Kujawski

Okreg wyborczy: 5 Torun

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Ruch Ludowo-Narodowy
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-03-27 (Data urodzenia)
- posłowie z 13761 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Piotrkow Kujawski (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 5 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w marcu
- w 27 dniu miesiąca