Anna Zielinska-Glebocka

Imię i nazwisko: Anna Zielinska-Glebocka
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1949-09-29

Liczba glosow: 3797

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Bydgoszcz

Okreg wyborczy: 25 Gdansk

Stan cywilny: wolny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-09-29 (Data urodzenia)
- posłowie z 3797 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Bydgoszcz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 25 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w wrześniu
- w 29 dniu miesiąca