Antoni Mezydlo

Imię i nazwisko: Antoni Mezydlo
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Antoni Mezydlo - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1954-08-23

Liczba glosow: 16229

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Lubawa

Okreg wyborczy: 5 Torun

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: elektronik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-08-23 (Data urodzenia)
- posłowie z 16229 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Lubawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 5 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z elektronik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w sierpniu
- w 23 dniu miesiąca