Antoni Sosnowski

Imię i nazwisko: Antoni Sosnowski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1946-01-06

Liczba glosow: 5537

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Zmiarki

Okreg wyborczy: 32 Sosnowiec

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inz. mechanik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-01-06 (Data urodzenia)
- posłowie z 5537 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Zmiarki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 32 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inz. mechanik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w styczniu
- w 06 dniu miesiąca