Arkadiusz Litwinski

Imię i nazwisko: Arkadiusz Litwinski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1970-07-31

Liczba glosow: 7794

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Szczecin

Okreg wyborczy: 41 Szczecin

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1970-07-31 (Data urodzenia)
- posłowie z 7794 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Szczecin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 41 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1970 roku
- w lipcu
- w 31 dniu miesiąca