Arkadiusz Mularczyk

Imię i nazwisko: Arkadiusz Mularczyk
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1971-04-02

Liczba glosow: 9566

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Raciborz

Okreg wyborczy: 14 Nowy Sacz

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: adwokat

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1971-04-02 (Data urodzenia)
- posłowie z 9566 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Raciborz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 14 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z adwokat (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1971 roku
- w kwietniu
- w 02 dniu miesiąca