Arkadiusz Rybicki

Imię i nazwisko: Arkadiusz Rybicki
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1953-12-01

Liczba glosow: 9466

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Gdynia

Okreg wyborczy: 25 Gdansk

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: historyk

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-12-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 9466 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Gdynia (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 25 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z historyk (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w grudniu
- w 01 dniu miesiąca