Arnold Masin

Imię i nazwisko: Arnold Masin
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1977-06-04

Liczba glosow: 4168

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Staszow

Okreg wyborczy: 10 Piotrkow Trybunalski

Stan cywilny: wolny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: informatyk

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1977-06-04 (Data urodzenia)
- posłowie z 4168 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Staszow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 10 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z informatyk (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1977 roku
- w czerwcu
- w 04 dniu miesiąca