Artur Zawisza

Imię i nazwisko: Artur Zawisza
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Artur Zawisza - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Prawica Rzeczypospolitej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1969-03-30

Liczba glosow: 10093

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Lublin

Okreg wyborczy: 20 Warszawa

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: filozof

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Prawica Rzeczypospolitej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1969-03-30 (Data urodzenia)
- posłowie z 10093 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Lublin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 20 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z filozof (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1969 roku
- w marcu
- w 30 dniu miesiąca