Beata Szydlo

Imię i nazwisko: Beata Szydlo
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1963-04-15

Liczba glosow: 14447

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Oswiecim

Okreg wyborczy: 12 Chrzanow

Stan cywilny: mezatka

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik samorzadowy

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1963-04-15 (Data urodzenia)
- posłowie z 14447 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Oswiecim (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 12 Chrzanow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik samorzadowy (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1963 roku
- w kwietniu
- w 15 dniu miesiąca