Bernard Ptak

Imię i nazwisko: Bernard Ptak
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1954-09-08

Liczba glosow: 7023

Lista: Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Miejsce urodzenia: Mosciszki

Okreg wyborczy: 36 Kalisz

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: srednie policealne

Zawod/stanowisko: rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-09-08 (Data urodzenia)
- posłowie z 7023 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Lista)
- posłowie z Mosciszki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 36 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z srednie policealne (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w wrześniu
- w 08 dniu miesiąca