Bozenna Bukiewicz

Imię i nazwisko: Bozenna Bukiewicz
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1952-02-14

Liczba glosow: 11237

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Zary

Okreg wyborczy: 8 Zielona Gora

Stan cywilny: mezatka

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: mgr inz. mechanik konstruktor

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-02-14 (Data urodzenia)
- posłowie z 11237 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Zary (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 8 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z mgr inz. mechanik konstruktor (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w lutym
- w 14 dniu miesiąca