Bronislaw Dutka

Imię i nazwisko: Bronislaw Dutka
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Bronislaw Dutka - I kadencja 1991 - 1993
- Bronislaw Dutka - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1957-08-15

Liczba glosow: 5469

Lista: Polskiego Stronnictwa Ludowego

Miejsce urodzenia: Pisarzowa

Okreg wyborczy: 14 Nowy Sacz

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-08-15 (Data urodzenia)
- posłowie z 5469 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego (Lista)
- posłowie z Pisarzowa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 14 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inz. rolnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w sierpniu
- w 15 dniu miesiąca