Damian Raczkowski

Imię i nazwisko: Damian Raczkowski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1975-11-04

Liczba glosow: 5527

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Bialystok

Okreg wyborczy: 24 Bialystok

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1975-11-04 (Data urodzenia)
- posłowie z 5527 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Bialystok (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 24 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1975 roku
- w listopadzie
- w 04 dniu miesiąca