Daniel Pawlowiec

Imię i nazwisko: Daniel Pawlowiec
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1978-07-11

Liczba glosow: 5685

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Szczecin

Okreg wyborczy: 11 Sieradz

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: politolog

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1978-07-11 (Data urodzenia)
- posłowie z 5685 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Szczecin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 11 Sieradz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z politolog (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1978 roku
- w lipcu
- w 11 dniu miesiąca