Daniela Chrapkiewicz

Imię i nazwisko: Daniela Chrapkiewicz
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-12-14

Data urodzenia: 1948-09-03

Liczba glosow: 3657

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Starogard Gdanski

Okreg wyborczy: 25 Gdansk

Stan cywilny: wolny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz anestezjolog pediatra

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-12-14 (Data slubowania)
- posłowie z 1948-09-03 (Data urodzenia)
- posłowie z 3657 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Starogard Gdanski (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 25 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz anestezjolog pediatra (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1948 roku
- w wrześniu
- w 03 dniu miesiąca