Danuta Hojarska

Imię i nazwisko: Danuta Hojarska
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Danuta Hojarska - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1960-02-01

Liczba glosow: 10155

Lista: Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Miejsce urodzenia: Malbork

Okreg wyborczy: 25 Gdansk

Stan cywilny: wolny

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: technik rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1960-02-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 10155 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Lista)
- posłowie z Malbork (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 25 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z technik rolnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1960 roku
- w lutym
- w 01 dniu miesiąca