Dariusz Antoni Kleczek

Imię i nazwisko: Dariusz Antoni Kleczek
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Prawica Rzeczypospolitej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1957-06-20

Liczba glosow: 16698

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Jedlnia Letnisko

Okreg wyborczy: 23 Rzeszow

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: senator IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz medycyny

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Prawica Rzeczypospolitej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-06-20 (Data urodzenia)
- posłowie z 16698 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Jedlnia Letnisko (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 23 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z senator IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz medycyny (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w czerwcu
- w 20 dniu miesiąca