Dariusz Olszewski

Imię i nazwisko: Dariusz Olszewski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1967-11-26

Liczba glosow: 5797

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Otwock

Okreg wyborczy: 20 Warszawa

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: urzednik samorzadowy

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1967-11-26 (Data urodzenia)
- posłowie z 5797 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Otwock (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 20 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z urzednik samorzadowy (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1967 roku
- w listopadzie
- w 26 dniu miesiąca