Dariusz Seliga

Imię i nazwisko: Dariusz Seliga
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1969-10-04

Liczba glosow: 5251

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Skierniewice

Okreg wyborczy: 10 Piotrkow Trybunalski

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: urzednik administracji

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1969-10-04 (Data urodzenia)
- posłowie z 5251 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Skierniewice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 10 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z urzednik administracji (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1969 roku
- w październiku
- w 04 dniu miesiąca