Donald Tusk

Imię i nazwisko: Donald Tusk
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Donald Tusk - I kadencja 1991 - 1993
- Donald Tusk - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1957-04-22

Liczba glosow: 79237

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Gdansk

Okreg wyborczy: 25 Gdansk

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, senator IV kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: historyk

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-04-22 (Data urodzenia)
- posłowie z 79237 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Gdansk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 25 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, senator IV kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z historyk (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w kwietniu
- w 22 dniu miesiąca