Edmund Borawski

Imię i nazwisko: Edmund Borawski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Edmund Borawski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1946-04-17

Liczba glosow: 5311

Lista: Polskiego Stronnictwa Ludowego

Miejsce urodzenia: Swidry Podlesne

Okreg wyborczy: 24 Bialystok

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier technologii zywnosci

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-04-17 (Data urodzenia)
- posłowie z 5311 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego (Lista)
- posłowie z Swidry Podlesne (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 24 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier technologii zywnosci (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w kwietniu
- w 17 dniu miesiąca