Edward Czesak

Imię i nazwisko: Edward Czesak
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1951-02-22

Liczba glosow: 7529

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Tarnow

Okreg wyborczy: 15 Tarnow

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier mechanik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-02-22 (Data urodzenia)
- posłowie z 7529 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Tarnow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 15 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier mechanik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w lutym
- w 22 dniu miesiąca