Edward Osko

Imię i nazwisko: Edward Osko
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1957-01-13

Liczba glosow: 5725

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Podeblocie

Okreg wyborczy: 35 Olsztyn

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: adwokat

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-01-13 (Data urodzenia)
- posłowie z 5725 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Podeblocie (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 35 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z adwokat (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w styczniu
- w 13 dniu miesiąca