Elzbieta Jankowska

Imię i nazwisko: Elzbieta Jankowska
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Elzbieta Jankowska - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1952-01-08

Liczba glosow: 7495

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Lodz

Okreg wyborczy: 9 Lodz

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pedagog

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-01-08 (Data urodzenia)
- posłowie z 7495 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Lodz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 9 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pedagog (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w styczniu
- w 08 dniu miesiąca