Elzbieta Malgorzata Kruk

Imię i nazwisko: Elzbieta Malgorzata Kruk
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1959-11-19

Data wygasniecia mandatu: 2006-01-31

Liczba glosow: 28535

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Lublin

Okreg wyborczy: 6 Lublin

Stan cywilny: wolny

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: historyk

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-11-19 (Data urodzenia)
- posłowie z 2006-01-31 (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 28535 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Lublin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 6 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z historyk (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w listopadzie
- w 19 dniu miesiąca