Eugeniusz Grzeszczak

Imię i nazwisko: Eugeniusz Grzeszczak
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1954-12-29

Liczba glosow: 5181

Lista: Polskiego Stronnictwa Ludowego

Miejsce urodzenia: Kowalewo Opactwo

Okreg wyborczy: 37 Konin

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: senator II kadencji, senator III kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: mgr inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-12-29 (Data urodzenia)
- posłowie z 5181 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego (Lista)
- posłowie z Kowalewo Opactwo (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 37 Konin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z senator II kadencji, senator III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z mgr inz. rolnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w grudniu
- w 29 dniu miesiąca