Eugeniusz Wycislo

Imię i nazwisko: Eugeniusz Wycislo
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Eugeniusz Wycislo - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1948-04-01

Liczba glosow: 6836

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Mikolow

Okreg wyborczy: 30 Rybnik

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: mgr inz. mechanik-energetyk

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1948-04-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 6836 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Mikolow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 30 Rybnik (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z mgr inz. mechanik-energetyk (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1948 roku
- w kwietniu
- w 01 dniu miesiąca