Ewa Sowinska

Imię i nazwisko: Ewa Sowinska
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Ewa Sowinska - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1944-05-03

Data wygasniecia mandatu: 2006-03-30

Liczba glosow: 8536

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Bydgoszcz

Okreg wyborczy: 9 Lodz

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1944-05-03 (Data urodzenia)
- posłowie z 2006-03-30 (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 8536 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Bydgoszcz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 9 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1944 roku
- w maju
- w 03 dniu miesiąca