Ewa Wieckowska

Imię i nazwisko: Ewa Wieckowska
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1958-12-29

Liczba glosow: 7018

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Zabrze

Okreg wyborczy: 29 Gliwice

Stan cywilny: wolny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-12-29 (Data urodzenia)
- posłowie z 7018 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Zabrze (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 29 Gliwice (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w grudniu
- w 29 dniu miesiąca