Ewa Wolak

Imię i nazwisko: Ewa Wolak
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1960-01-06

Liczba glosow: 3465

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Wroclaw

Okreg wyborczy: 3 Wroclaw

Stan cywilny: mezatka

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1960-01-06 (Data urodzenia)
- posłowie z 3465 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Wroclaw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 3 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1960 roku
- w styczniu
- w 06 dniu miesiąca