Franciszek Jerzy Stefaniuk

Imię i nazwisko: Franciszek Jerzy Stefaniuk
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Franciszek Jerzy Stefaniuk - X kadencja 1989 - 1991
- Franciszek Jerzy Stefaniuk - II kadencja 1993 - 1997
- Franciszek Jerzy Stefaniuk - III kadencja 1997 - 2001
- Franciszek Jerzy Stefaniuk - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1944-04-06

Liczba glosow: 8336

Lista: Polskiego Stronnictwa Ludowego

Miejsce urodzenia: Drelow

Okreg wyborczy: 7 Chelm

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: srednie ogolne

Zawod/stanowisko: posel

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1944-04-06 (Data urodzenia)
- posłowie z 8336 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego (Lista)
- posłowie z Drelow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 7 Chelm (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z srednie ogolne (Wyksztalcenie)
- posłowie z posel (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1944 roku
- w kwietniu
- w 06 dniu miesiąca