Gabriela Maslowska

Imię i nazwisko: Gabriela Maslowska
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Gabriela Maslowska - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Ruch Ludowo-Narodowy

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1950-06-27

Liczba glosow: 11977

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Batorz

Okreg wyborczy: 6 Lublin

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik naukowy

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Ruch Ludowo-Narodowy
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-06-27 (Data urodzenia)
- posłowie z 11977 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Batorz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 6 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik naukowy (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w czerwcu
- w 27 dniu miesiąca