Giovanni Roman

Imię i nazwisko: Giovanni Roman
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1961-03-05

Liczba glosow: 4373

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Swidnica

Okreg wyborczy: 2 Walbrzych

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1961-03-05 (Data urodzenia)
- posłowie z 4373 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Swidnica (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 2 Walbrzych (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1961 roku
- w marcu
- w 05 dniu miesiąca