Grazyna Tyszko

Imię i nazwisko: Grazyna Tyszko
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1949-04-25

Liczba glosow: 10981

Lista: Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Miejsce urodzenia: Pabianice

Okreg wyborczy: 11 Sieradz

Stan cywilny: mezatka

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Zawod/stanowisko: handlowiec

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-04-25 (Data urodzenia)
- posłowie z 10981 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Lista)
- posłowie z Pabianice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 11 Sieradz (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z handlowiec (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w kwietniu
- w 25 dniu miesiąca