Grzegorz Dolniak

Imię i nazwisko: Grzegorz Dolniak
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Grzegorz Dolniak - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1960-02-17

Liczba glosow: 12151

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Bedzin

Okreg wyborczy: 32 Sosnowiec

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1960-02-17 (Data urodzenia)
- posłowie z 12151 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Bedzin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 32 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1960 roku
- w lutym
- w 17 dniu miesiąca