Halina Molka

Imię i nazwisko: Halina Molka
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1953-04-04

Liczba glosow: 3706

Lista: Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Miejsce urodzenia: Kalinki

Okreg wyborczy: 10 Piotrkow Trybunalski

Stan cywilny: wolny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: politolog

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-04-04 (Data urodzenia)
- posłowie z 3706 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Lista)
- posłowie z Kalinki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 10 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z politolog (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w kwietniu
- w 04 dniu miesiąca